User Tools

Site Tools


30-17993-kluesing-la-gi

Kluesing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17993
Tên thay thế 1999 JT68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1093614
Viễn điểm quỹ đạo 2.5139320
Độ lệch tâm 0.0875070
Chu kỳ quỹ đạo 1283.7505142
Độ bất thường trung bình 279.20255
Độ nghiêng quỹ đạo 3.15576
Kinh độ của điểm nút lên 173.89962
Acgumen của cận điểm 321.57294
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

17993 Kluesing (1999 JT68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17993 Kluesing
30-17993-kluesing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)