User Tools

Site Tools


30-17995-jolinefan-la-gi

Jolinefan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17995
Tên thay thế 1999 JF74
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1433391
Viễn điểm quỹ đạo 2.4248871
Độ lệch tâm 0.0616318
Chu kỳ quỹ đạo 1260.8831288
Độ bất thường trung bình 324.03428
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39515
Kinh độ của điểm nút lên 183.08721
Acgumen của cận điểm 293.45821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17995 Jolinefan (1999 JF74) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17995 Jolinefan
30-17995-jolinefan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)