User Tools

Site Tools


30-18004-krystosek-la-gi

Krystosek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18004
Tên thay thế 1999 JD86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8763701
Viễn điểm quỹ đạo 2.6218891
Độ lệch tâm 0.1657350
Chu kỳ quỹ đạo 1232.0267826
Độ bất thường trung bình 38.97996
Độ nghiêng quỹ đạo 6.71592
Kinh độ của điểm nút lên 113.12430
Acgumen của cận điểm 297.39962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18004 Krystosek (1999 JD86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18004 Krystosek
30-18004-krystosek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)