User Tools

Site Tools


30-18009-patrickgeer-la-gi

Patrickgeer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18009
Tên thay thế 1999 JP100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5760243
Viễn điểm quỹ đạo 3.0561429
Độ lệch tâm 0.0852458
Chu kỳ quỹ đạo 1726.1031093
Độ bất thường trung bình 47.09236
Độ nghiêng quỹ đạo 9.71099
Kinh độ của điểm nút lên 155.53820
Acgumen của cận điểm 359.74216
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18009 Patrickgeer (1999 JP100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18009 Patrickgeer
30-18009-patrickgeer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)