User Tools

Site Tools


30-18012-marsland-la-gi

Marsland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18012
Tên thay thế 1999 JM114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0561564
Viễn điểm quỹ đạo 2.5822244
Độ lệch tâm 0.1134163
Chu kỳ quỹ đạo 1290.0396042
Độ bất thường trung bình 208.03241
Độ nghiêng quỹ đạo 5.14741
Kinh độ của điểm nút lên 236.73483
Acgumen của cận điểm 345.10669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18012 Marsland (1999 JM114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18012 Marsland
30-18012-marsland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)