User Tools

Site Tools


30-18013-shedletsky-la-gi

Shedletsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18013
Tên thay thế 1999 JS114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4420290
Viễn điểm quỹ đạo 3.1078024
Độ lệch tâm 0.1199628
Chu kỳ quỹ đạo 1688.3913387
Độ bất thường trung bình 223.83245
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09785
Kinh độ của điểm nút lên 22.10906
Acgumen của cận điểm 341.30620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18013 Shedletsky (1999 JS114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18013 Shedletsky
30-18013-shedletsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)