User Tools

Site Tools


30-18015-semenkovich-la-gi

Semenkovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18015
Tên thay thế 1999 JD121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2418366
Viễn điểm quỹ đạo 2.4616538
Độ lệch tâm 0.0467349
Chu kỳ quỹ đạo 1317.2973362
Độ bất thường trung bình 250.98657
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29173
Kinh độ của điểm nút lên 190.60490
Acgumen của cận điểm 334.03901
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18015 Semenkovich (1999 JD121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18015 Semenkovich
30-18015-semenkovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)