User Tools

Site Tools


30-18016-grondahl-la-gi

Grondahl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18016
Tên thay thế 1999 JU122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2237369
Viễn điểm quỹ đạo 2.5517877
Độ lệch tâm 0.0686942
Chu kỳ quỹ đạo 1347.6746380
Độ bất thường trung bình 147.67447
Độ nghiêng quỹ đạo 6.73383
Kinh độ của điểm nút lên 232.26693
Acgumen của cận điểm 26.54588
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18016 Grondahl (1999 JU122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18016 Grondahl
30-18016-grondahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)