User Tools

Site Tools


30-18019-dascoli-la-gi

Dascoli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18019
Tên thay thế 1999 JJ126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1386501
Viễn điểm quỹ đạo 2.5280825
Độ lệch tâm 0.0834486
Chu kỳ quỹ đạo 1301.8855643
Độ bất thường trung bình 16.78475
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21110
Kinh độ của điểm nút lên 104.12029
Acgumen của cận điểm 294.27222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18019 Dascoli (1999 JJ126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18019 Dascoli
30-18019-dascoli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)