User Tools

Site Tools


30-18020-amend-la-gi

Amend
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18020
Tên thay thế 1999 JT126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6938039
Viễn điểm quỹ đạo 3.0971271
Độ lệch tâm 0.0696474
Chu kỳ quỹ đạo 1799.6002188
Độ bất thường trung bình 201.76001
Độ nghiêng quỹ đạo 1.47872
Kinh độ của điểm nút lên 248.17863
Acgumen của cận điểm 92.61101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18020 Amend (1999 JT126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18020 Amend
30-18020-amend-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)