User Tools

Site Tools


30-18021-waldman-la-gi

Waldman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18021
Tên thay thế 1999 JH127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4499149
Viễn điểm quỹ đạo 3.0398181
Độ lệch tâm 0.1074557
Chu kỳ quỹ đạo 1661.0406604
Độ bất thường trung bình 258.60023
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10918
Kinh độ của điểm nút lên 117.72778
Acgumen của cận điểm 231.13496
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18021 Waldman (1999 JH127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18021 Waldman
30-18021-waldman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)