User Tools

Site Tools


30-18022-pepper-la-gi

Pepper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18022
Tên thay thế 1999 JN127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4525404
Viễn điểm quỹ đạo 3.1618540
Độ lệch tâm 0.1263384
Chu kỳ quỹ đạo 1717.9392803
Độ bất thường trung bình 258.75371
Độ nghiêng quỹ đạo 2.46647
Kinh độ của điểm nút lên 356.38855
Acgumen của cận điểm 332.13739
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18022 Pepper (1999 JN127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18022 Pepper
30-18022-pepper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)