User Tools

Site Tools


30-18026-juliabaldwin-la-gi

Juliabaldwin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18026
Tên thay thế 1999 KG13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8741934
Viễn điểm quỹ đạo 2.7933074
Độ lệch tâm 0.1969178
Chu kỳ quỹ đạo 1302.2070637
Độ bất thường trung bình 273.63644
Độ nghiêng quỹ đạo 4.74959
Kinh độ của điểm nút lên 148.30168
Acgumen của cận điểm 348.16826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

18026 Juliabaldwin (1999 KG13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18026 Juliabaldwin
30-18026-juliabaldwin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)