User Tools

Site Tools


30-18027-gokcay-la-gi

Gokcay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18027
Tên thay thế 1999 KL14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9489209
Viễn điểm quỹ đạo 2.5598525
Độ lệch tâm 0.1354984
Chu kỳ quỹ đạo 1236.3489051
Độ bất thường trung bình 103.51139
Độ nghiêng quỹ đạo 5.05492
Kinh độ của điểm nút lên 147.74309
Acgumen của cận điểm 243.42214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18027 Gokcay (1999 KL14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18027 Gokcay
30-18027-gokcay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)