User Tools

Site Tools


30-18028-ramchandani-la-gi

Ramchandani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18028
Tên thay thế 1999 KO14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9585917
Viễn điểm quỹ đạo 2.6496853
Độ lệch tâm 0.1499679
Chu kỳ quỹ đạo 1277.5011396
Độ bất thường trung bình 96.03490
Độ nghiêng quỹ đạo 3.57879
Kinh độ của điểm nút lên 163.86489
Acgumen của cận điểm 209.14500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18028 Ramchandani (1999 KO14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18028 Ramchandani
30-18028-ramchandani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)