User Tools

Site Tools


30-18032-geiss-la-gi

18032 Geiss
Tên
Tên Geiss
Tên chỉ định 1999 MG1
Phát hiện
Người phát hiện LONEOS
Ngày phát hiện 20 tháng 6 năm 1999
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1395267
Bán trục lớn (a) 2.8340668 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.4386388 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2294948 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.77 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 11.66180°
Kinh độ (Ω) 268.63530°
Acgumen (ω) 10.51835°
Độ bất thường trung bình (M) 359.19987°

18032 Geiss là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1742.6635800 ngày (4.77 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 6 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-18032-geiss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)