User Tools

Site Tools


30-18043-laszkowska-la-gi

Laszkowska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18043
Tên thay thế 1999 RQ54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6544059
Viễn điểm quỹ đạo 3.1570007
Độ lệch tâm 0.0864842
Chu kỳ quỹ đạo 1809.1531389
Độ bất thường trung bình 251.27714
Độ nghiêng quỹ đạo 3.10559
Kinh độ của điểm nút lên 116.36588
Acgumen của cận điểm 238.39381
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18043 Laszkowska (1999 RQ54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18043 Laszkowska
30-18043-laszkowska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)