User Tools

Site Tools


30-18055-fernhildebrandt-la-gi

Fernhildebrandt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Hug và G. Bell
Nơi khám phá Farpoint Observatory
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18055
Tên thay thế 1999 TJ13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3578638
Viễn điểm quỹ đạo 3.0229736
Độ lệch tâm 0.1236071
Chu kỳ quỹ đạo 1611.8634583
Độ bất thường trung bình 166.43000
Độ nghiêng quỹ đạo 11.13258
Kinh độ của điểm nút lên 293.18599
Acgumen của cận điểm 248.30252
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

18055 Fernhildebrandt (1999 TJ13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1999 bởi G. Hug và G. Bell ở Farpoint Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18055 Fernhildebrandt
30-18055-fernhildebrandt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)