User Tools

Site Tools


30-18059-cavalieri-la-gi

Cavalieri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18059
Đặt tên theo Bonaventura Cavalieri
Tên thay thế 1999 XL137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5328829
Viễn điểm quỹ đạo 2.8600317
Độ lệch tâm 0.0606627
Chu kỳ quỹ đạo 1617.2931768
Độ bất thường trung bình 205.91225
Độ nghiêng quỹ đạo 8.82891
Kinh độ của điểm nút lên 298.32918
Acgumen của cận điểm 286.63380
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

18059 Cavalieri (1999 XL137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18059 Cavalieri
30-18059-cavalieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)