User Tools

Site Tools


30-18075-donasharma-la-gi

Donasharma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18075
Tên thay thế 2000 DD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2381570
Viễn điểm quỹ đạo 2.7118290
Độ lệch tâm 0.0956916
Chu kỳ quỹ đạo 1422.1957588
Độ bất thường trung bình 290.75974
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46745
Kinh độ của điểm nút lên 28.75204
Acgumen của cận điểm 240.01163
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18075 Donasharma (2000 DD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18075 Donasharma
30-18075-donasharma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)