User Tools

Site Tools


30-18084-adamwohl-la-gi

Adamwohl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18084
Tên thay thế 2000 HP47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0929241
Viễn điểm quỹ đạo 2.7937157
Độ lệch tâm 0.1434097
Chu kỳ quỹ đạo 1394.9830597
Độ bất thường trung bình 336.55279
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86171
Kinh độ của điểm nút lên 207.94384
Acgumen của cận điểm 91.17873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18084 Adamwohl (2000 HP47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18084 Adamwohl
30-18084-adamwohl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)