User Tools

Site Tools


30-18086-emilykraft-la-gi

Emilykraft
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18086
Tên thay thế 2000 JQ21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6438458
Viễn điểm quỹ đạo 3.4394126
Độ lệch tâm 0.1307797
Chu kỳ quỹ đạo 1937.5718651
Độ bất thường trung bình 201.43431
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07574
Kinh độ của điểm nút lên 269.22123
Acgumen của cận điểm 289.86282
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18086 Emilykraft (2000 JQ21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18086 Emilykraft
30-18086-emilykraft-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)