User Tools

Site Tools


30-18087-yamanaka-la-gi

Yamanaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18087
Tên thay thế 2000 JA22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0818409
Viễn điểm quỹ đạo 2.8054509
Độ lệch tâm 0.1480595
Chu kỳ quỹ đạo 1395.2622552
Độ bất thường trung bình 74.93210
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26989
Kinh độ của điểm nút lên 351.01090
Acgumen của cận điểm 182.70992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4

18087 Yamanaka (2000 JA22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18087 Yamanaka
30-18087-yamanaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)