User Tools

Site Tools


30-18088-roberteunice-la-gi

Roberteunice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18088
Tên thay thế 2000 JS30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0854241
Viễn điểm quỹ đạo 2.5812875
Độ lệch tâm 0.1062554
Chu kỳ quỹ đạo 1301.8768073
Độ bất thường trung bình 124.04522
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31779
Kinh độ của điểm nút lên 307.24733
Acgumen của cận điểm 239.93463
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

18088 Roberteunice (2000 JS30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18088 Roberteunice
30-18088-roberteunice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)