User Tools

Site Tools


30-18090-kevinkuo-la-gi

Kevinkuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18090
Tên thay thế 2000 JA56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2890051
Viễn điểm quỹ đạo 2.8093049
Độ lệch tâm 0.1020534
Chu kỳ quỹ đạo 1486.5953696
Độ bất thường trung bình 243.28259
Độ nghiêng quỹ đạo 8.67554
Kinh độ của điểm nút lên 216.95888
Acgumen của cận điểm 136.47980
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18090 Kevinkuo (2000 JA56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18090 Kevinkuo
30-18090-kevinkuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)