User Tools

Site Tools


30-18091-iranmanesh-la-gi

Iranmanesh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18091
Tên thay thế 2000 JN58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2386687
Viễn điểm quỹ đạo 2.6336569
Độ lệch tâm 0.0810677
Chu kỳ quỹ đạo 1388.8581325
Độ bất thường trung bình 163.97758
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46357
Kinh độ của điểm nút lên 168.38628
Acgumen của cận điểm 304.09060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18091 Iranmanesh (2000 JN58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

30-18091-iranmanesh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)