User Tools

Site Tools


30-18092-reinhold-la-gi

Reinhold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18092
Tên thay thế 2000 KR29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5816892
Viễn điểm quỹ đạo 3.0953138
Độ lệch tâm 0.0904746
Chu kỳ quỹ đạo 1746.7554866
Độ bất thường trung bình 109.91418
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99517
Kinh độ của điểm nút lên 268.66874
Acgumen của cận điểm 119.86199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

18092 Reinhold (2000 KR29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18092 Reinhold
30-18092-reinhold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)