User Tools

Site Tools


30-18095-frankblock-la-gi

Frankblock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 6 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18095
Tên thay thế 2000 LL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1180806
Viễn điểm quỹ đạo 2.6116206
Độ lệch tâm 0.1043491
Chu kỳ quỹ đạo 1328.3238796
Độ bất thường trung bình 70.97545
Độ nghiêng quỹ đạo 6.97237
Kinh độ của điểm nút lên 167.11721
Acgumen của cận điểm 93.77213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18095 Frankblock (2000 LL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 6 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18095 Frankblock
30-18095-frankblock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)