User Tools

Site Tools


30-18099-flamini-la-gi

Flamini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18099
Tên thay thế 2000 LD27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5963177
Viễn điểm quỹ đạo 3.3858137
Độ lệch tâm 0.1319757
Chu kỳ quỹ đạo 1889.4584906
Độ bất thường trung bình 139.44645
Độ nghiêng quỹ đạo 11.26424
Kinh độ của điểm nút lên 102.40508
Acgumen của cận điểm 270.32613
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

18099 Flamini (2000 LD27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 2000 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18099 Flamini
30-18099-flamini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)