User Tools

Site Tools


30-18104-mahalingam-la-gi

Mahalingam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18104
Tên thay thế 2000 NP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9736067
Viễn điểm quỹ đạo 2.5973847
Độ lệch tâm 0.1364645
Chu kỳ quỹ đạo 1262.0281802
Độ bất thường trung bình 120.43242
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36416
Kinh độ của điểm nút lên 132.78091
Acgumen của cận điểm 131.66905
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18104 Mahalingam (2000 NP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18104 Mahalingam
30-18104-mahalingam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)