User Tools

Site Tools


30-18110-hasi-la-gi

HASI
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá Flagstaff, Arizona
Ngày khám phá 5 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18110
Tên thay thế 2000 NK13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0080687
Viễn điểm quỹ đạo 2.6761333
Độ lệch tâm 0.1426208
Chu kỳ quỹ đạo 1309.2025960
Độ bất thường trung bình 65.13392
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23340
Kinh độ của điểm nút lên 236.85403
Acgumen của cận điểm 77.44290
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18110 HASI (2000 NK13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 7 năm 2000 bởi Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18110 HASI
30-18110-hasi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)