User Tools

Site Tools


30-18112-jeanlucjosset-la-gi

Jeanlucjosset
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ?
Nơi khám phá ?
Ngày khám phá 5 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18112
Tên thay thế 2000 NX17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8986137
Viễn điểm quỹ đạo 3.1903711
Độ lệch tâm 0.2538340
Chu kỳ quỹ đạo 1482.5186955
Độ bất thường trung bình 0.24372
Độ nghiêng quỹ đạo 12.05652
Kinh độ của điểm nút lên 330.06992
Acgumen của cận điểm 295.90750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18112 Jeanlucjosset (2000 NX17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 7 năm 2000.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18112 Jeanlucjosset
30-18112-jeanlucjosset-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)