User Tools

Site Tools


30-18121-konovalenko-la-gi

Konovalenko
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18121
Tên thay thế 2000 NF25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5095118
Viễn điểm quỹ đạo 3.9590716
Độ lệch tâm 0.2240923
Chu kỳ quỹ đạo 2124.5512254
Độ bất thường trung bình 89.45217
Độ nghiêng quỹ đạo 0.98743
Kinh độ của điểm nút lên 45.10977
Acgumen của cận điểm 309.27057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18121 Konovalenko (2000 NF25) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18121 Konovalenko
30-18121-konovalenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)