User Tools

Site Tools


30-18122-forestamartin-la-gi

18122 Forestamartin
Tên
Tên Forestamartin
Tên chỉ định 2000 NL27
Phát hiện
Người phát hiện LONEOS
Ngày phát hiện 4 tháng 7 năm 2000
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1162751
Bán trục lớn (a) 2.9264981 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5862192 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2667770 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.01 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.32568°
Kinh độ (Ω) 32.21493°
Acgumen (ω) 10.51835°
Độ bất thường trung bình (M) 120.94132°

18122 Forestamartin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1828.6087670 ngày (5.01 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 7 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-18122-forestamartin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)