User Tools

Site Tools


30-18123-pavan-la-gi

18123 Pavan là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1864.1076887 ngày (5.10 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 7 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-18123-pavan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)