User Tools

Site Tools


30-18124-leeperry-la-gi

Leeperry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18124
Tên thay thế 2000 NE28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0838641
Viễn điểm quỹ đạo 2.6057497
Độ lệch tâm 0.1112854
Chu kỳ quỹ đạo 1311.4720655
Độ bất thường trung bình 54.50254
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88715
Kinh độ của điểm nút lên 155.69446
Acgumen của cận điểm 150.77617
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18124 Leeperry (2000 NE28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18124 Leeperry
30-18124-leeperry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)