User Tools

Site Tools


30-18125-brianwilson-la-gi

Brianwilson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18125
Đặt tên theo Brian Wilson
Tên thay thế 2000 OF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7490960
Viễn điểm quỹ đạo 3.5230406
Độ lệch tâm 0.1233941
Chu kỳ quỹ đạo 2028.5078606
Độ bất thường trung bình 106.09527
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50816
Kinh độ của điểm nút lên 54.05096
Acgumen của cận điểm 302.13118
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18125 Brianwilson (2000 OF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18125 Brianwilson
30-18125-brianwilson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)