User Tools

Site Tools


30-18127-denversmith-la-gi

Denversmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18127
Tên thay thế 2000 OX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9033572
Viễn điểm quỹ đạo 2.6838862
Độ lệch tâm 0.1701521
Chu kỳ quỹ đạo 1268.7647666
Độ bất thường trung bình 14.35020
Độ nghiêng quỹ đạo 5.53179
Kinh độ của điểm nút lên 193.42887
Acgumen của cận điểm 217.43958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18127 Denversmith (2000 OX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18127 Denversmith
30-18127-denversmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)