User Tools

Site Tools


30-18128-wysner-la-gi

Wysner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18128
Tên thay thế 2000 OD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9931507
Viễn điểm quỹ đạo 2.5406151
Độ lệch tâm 0.1207527
Chu kỳ quỹ đạo 1246.6428514
Độ bất thường trung bình 162.62765
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50808
Kinh độ của điểm nút lên 232.21765
Acgumen của cận điểm 17.15741
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18128 Wysner (2000 OD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18128 Wysner
30-18128-wysner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)