User Tools

Site Tools


30-18132-spector-la-gi

Spector
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 30 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18132
Đặt tên theo Phil Spector
Tên thay thế 2000 ON9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8768531
Viễn điểm quỹ đạo 2.7078627
Độ lệch tâm 0.1812565
Chu kỳ quỹ đạo 1267.7162465
Độ bất thường trung bình 135.62164
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79983
Kinh độ của điểm nút lên 83.15160
Acgumen của cận điểm 161.07857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

18132 Spector (2000 ON9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18132 Spector
30-18132-spector-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)