User Tools

Site Tools


30-18142-adamsidman-la-gi

Adamsidman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18142
Tên thay thế 2000 OG47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8863743
Viễn điểm quỹ đạo 2.5724211
Độ lệch tâm 0.1538637
Chu kỳ quỹ đạo 1215.8493255
Độ bất thường trung bình 104.63515
Độ nghiêng quỹ đạo 3.90962
Kinh độ của điểm nút lên 173.49251
Acgumen của cận điểm 191.08531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18142 Adamsidman (2000 OG47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Adamsidman was đặt tên theo Harvard educated inventor Adam Sidman in 2003.[1] He later developed và patented a handheld, multi-axis camera stabilization device utilizing MEMS gyros.[2]

  1. ^ “MIT Lincoln Laboratory: 2003 Award Honorees”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 
  2. ^ http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,642,741.PN.&OS=PN/7,642,741&RS=PN/7,642,741
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18142 Adamsidman
  • Adam Sidman's official website
30-18142-adamsidman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)