User Tools

Site Tools


30-18148-bellier-la-gi

18148 Bellier
Tên
Tên Bellier
Tên chỉ định 2000 OZ57
Phát hiện
Người phát hiện Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày phát hiện 29 tháng 7 năm 2000
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1365855
Bán trục lớn (a) 3.1438259 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7144249 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5732269 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.57 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.19594°
Kinh độ (Ω) 54.54654°
Acgumen (ω) 68.88948°
Độ bất thường trung bình (M) 339.51047°

18148 Bellier là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2036.0392521 ngày (5.57 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
30-18148-bellier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)