User Tools

Site Tools


30-18152-heidimanning-la-gi

18152 Heidimanning là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1949.0217129 ngày (5.34 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 7 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-18152-heidimanning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)