User Tools

Site Tools


30-18155-jasonschuler-la-gi

Jasonschuler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lincoln Laboratory Near-Earth tiểu hành tinh Research Team
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18155
Tên thay thế 2000 PF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0766059
Viễn điểm quỹ đạo 3.0221829
Độ lệch tâm 0.1854513
Chu kỳ quỹ đạo 1486.8048547
Độ bất thường trung bình 262.53360
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51239
Kinh độ của điểm nút lên 347.74466
Acgumen của cận điểm 64.54352
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18155 Jasonschuler (2000 PF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. It is one of the most dense tiểu hành tinh belts in the solar system

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18155 Jasonschuler
30-18155-jasonschuler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)