User Tools

Site Tools


30-18157-craigwright-la-gi

Craigwright
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18157
Tên thay thế 2000 PH10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2333033
Viễn điểm quỹ đạo 2.7189775
Độ lệch tâm 0.0980708
Chu kỳ quỹ đạo 1423.1848996
Độ bất thường trung bình 320.93033
Độ nghiêng quỹ đạo 7.66270
Kinh độ của điểm nút lên 29.54086
Acgumen của cận điểm 348.85391
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18157 Craigwright (2000 PH10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18157 Craigwright
30-18157-craigwright-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)