User Tools

Site Tools


30-18158-nigelreuel-la-gi

Nigelreuel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18158
Tên thay thế 2000 PM10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0897014
Viễn điểm quỹ đạo 2.7207382
Độ lệch tâm 0.1311807
Chu kỳ quỹ đạo 1362.4814026
Độ bất thường trung bình 347.92707
Độ nghiêng quỹ đạo 7.19631
Kinh độ của điểm nút lên 55.60924
Acgumen của cận điểm 332.18729
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18158 Nigelreuel (2000 PM10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18158 Nigelreuel
30-18158-nigelreuel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)