User Tools

Site Tools


30-18159-andrewcook-la-gi

Andrewcook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18159
Tên thay thế 2000 PW10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9634442
Viễn điểm quỹ đạo 2.7127890
Độ lệch tâm 0.1602454
Chu kỳ quỹ đạo 1305.8631952
Độ bất thường trung bình 147.80876
Độ nghiêng quỹ đạo 9.51288
Kinh độ của điểm nút lên 74.83846
Acgumen của cận điểm 158.87754
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18159 Andrewcook (2000 PW10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18159 Andrewcook
30-18159-andrewcook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)