User Tools

Site Tools


30-18161-koshiishi-la-gi

18161 Koshiishi (tên chỉ định: 2000 PZ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua BATTeRS survey ở Bisei Spaceguard Center ở Bisei, Okayama Prefecture, Nhật Bản, ngày 7 tháng 8 năm 2000. Nó được đặt theo tên Hajime Koshiishi, nhà thiên văn học Nhật Bản và là thành viên thuộc Hiệp hội bảo vệ không gian Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18161 Koshiishi
30-18161-koshiishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)