User Tools

Site Tools


30-18162-denlea-la-gi

Denlea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18162
Tên thay thế 2000 PX15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1170487
Viễn điểm quỹ đạo 2.4628553
Độ lệch tâm 0.0755052
Chu kỳ quỹ đạo 1265.7210465
Độ bất thường trung bình 103.35332
Độ nghiêng quỹ đạo 1.31815
Kinh độ của điểm nút lên 233.13032
Acgumen của cận điểm 59.29271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

18162 Denlea (2000 PX15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18162 Denlea
30-18162-denlea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)