User Tools

Site Tools


30-18163-jennalewis-la-gi

Jennalewis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18163
Tên thay thế 2000 PF16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0380908
Viễn điểm quỹ đạo 2.7166848
Độ lệch tâm 0.1427184
Chu kỳ quỹ đạo 1338.9009795
Độ bất thường trung bình 278.11493
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24840
Kinh độ của điểm nút lên 134.60678
Acgumen của cận điểm 313.87551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18163 Jennalewis (2000 PF16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18163 Jennalewis
30-18163-jennalewis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)